Znalecká kancelář Pardubice

Ing. Josef Janko
adresa: V ráji 1821
  530 02 Pardubice
mobil: +420 606 275 930
  +420 774 275 930
e-mail: j.janko@seznam.cz
IČ: 44486626

foto

služby

oceňování

Prováděné druhy ocenění

1. Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů administrativní cenou
-  např. pro účely zdanění (tedy daň z převodu nemovitostí, daň dědická,  daň darovací) , pro potřeby restitucí,  pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy,  při dělení společného jmění manželů, při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí apod.

2. Tržní oceňování nemovitostí

- např. pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetko-právního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení apod.

3. Oceňování věcných břemen

Oceňované nemovitosti

právní služby