Znalecká kancelář Pardubice

Ing. Josef Janko
adresa: V ráji 1821
  530 02 Pardubice
mobil: +420 606 275 930
  +420 774 275 930
e-mail: j.janko@seznam.cz
IČ: 44486626

foto

podklady pro ocenění

K vyhotovení znaleckého posudku (odhadu) nemovitosti jsou potřebné následující podklady. Skutečný rozsah těchto podkladů se však pro různé druhy ocenění liší a proto doporučuji tento rozsah předem konzultovat se znalcem. Pokud Vám budou některé, dále uvedené doklady chybět, je možné tyto zajistit naší znaleckou kanceláří, popřípadě se na jejich opatření domluvit při místním šetření.

záložky:

nemovitosti nekomerční (bez komerčního využití),

t.j. například rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty a chalupy, garáže, vedlejší stavby, studny, inženýrské stavby liniové, pozemky včetně zemědělsky užívaných, trvalé porosty:

podklady povinné: podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici):

nemovitosti komerční (s komerčním využitím)

t.j. například rodinné domy s provozní částí - např.kancelář, dílna, ordinace, atd., bytové domy, administrativní budovy, provozní nebo výrobní objekty, penziony, hotely, sklady, atd. a komerčně využívané pozemky :

podklady povinné:
podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici):

bytové jednotky a nebytové prostory(včetně pozemků):

podklady povinné: podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici):

stavební pozemky zastavěné nebo určené k zástavbě:

podklady povinné: podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici)

zemědělské pozemky (i v nájmu organizace):

podklady povinné: podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici)

lesní pozemky:

podklady povinné: podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici)